Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

ประกันรถยนต์ชั้น 2 พลัสคืออะไร ครอบคลุมในเรื่องใดบ้าง

การทำ ประกันรถยนต์ ไม่จำเป็นว่าจะต้องทำประกันชั้น 1 เสมอไปเพื่อที่จะได้ความคุ้มครองที่ครอบคลุมที่สุด ยังมีทางเลือกอื่นๆที่สามารถได้รับความคุ้มครองที่เกือบเท่ากันแต่จ่ายในราคาถูกกว่าอย่างเช่นประกันภัยชั้น 2 พลัส

ประกันรถยนต์ชั้น 2+ คืออะไร

ประกันภัยชั้น 2 พลัส หรือชั้น 2+ เป็นประกันที่มีเบี้ยประกันถูกกว่าประกันชั้น 1 แต่มีความคุ้มครองที่ครอบคลุมใกล้เคียงกันทีเดียว โดยก่อนที่คุณจะตัดสินใจเลือกซื้อ ประกันรถยนต์ผ่อนได้ คุณควรที่จะต้องรู้ก่อนว่า ความคุ้มครองของประกันภัยรถยนต์แต่ละประเภทนั้นเป็นอย่างไร

โดยประกันชั้น 2 พลัสนี้เองมีความคุ้มครองที่เทียบเท่ากันกับประกันชั้น 1 โดยมีเงื่อนไขหลักๆ คือ จะต้องระบุคู่กรณีได้ เช่น รถชนรถ คุ้มครองรถยนต์สูญหาย ไฟไหม้ น้ำท่วม และยังคุ้มครองกรณีเกิดภัยพิเศษ เช่น ภัยจากการก่อการร้ายโดนระเบิด เป็นต้น ตามด้วยความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกเมื่อเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะหรือเกี่ยวข้องกับสุขภาพ ซึ่งประกันชั้น 2+ ให้ความคุ้มครองตามทุนประกันที่เลือกไว้นั่นเอง

เหมาะกับผู้ที่มีประสบการณ์ในการขับขี่รถยนต์อยู่บ้างแล้ว โดยรถยนต์ที่สามารถทำประกันประเภทนี้ได้จะต้องมีอายุ 4 ปีขึ้นไป หรือรถยนต์ที่ต้องการความคุ้มครองเทียบเท่าประกันชั้น 1 แต่จ่ายเบี้ยประกันในราคาที่ถูกกว่า แนะนำให้ติดกล้องไว้สำหรับติดตามคู่กรณีหากเกิดเหตุชนแล้วหนีเพิ่มด้วยจะเป็นการลดความเสี่ยงลดไปได้อีกนั่นเองครับ

 

ครอบคลุมในเรื่องอะไรบ้าง

ประกันภัยรถยนต์ประเภทชั้น 2+ มีการคุ้มครองที่ครอบคลุมใกล้เคียงกันกับประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 โดยมีการคุ้มครองในเรื่องต่างๆดังนี้

  • คุ้มครองอุบัติเหตุรถชนรถ ไม่ว่าเราจะเป็นฝ่ายผิดหรือฝ่ายถูกก็ตาม ประกันชั้น 2 พลัส ก็จะเคลมให้ทั้งสองฝ่ายตามเงื่อนไขทุนประกันที่เราได้ทำสัญญาไว้ ทำให้เมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นจะสามารถดำเนินการต่างๆได้ง่ายขึ้นนั่นเอง
  • คุ้มครองรถยนต์สูญหายจากการโจรกรรมต่างๆ บริษัทประกันก็จะเข้ามาช่วยคุ้มครองในส่วนนี้และชดเชยตามทุนประกันที่เราได้เลือกไว้
  • คุ้มครองรถยนต์ถูกไฟไหม้ เมื่อเกิดอุบัติเหตุทำให้รถยนต์ของเราถูกไฟไหม้ ประกันชั้น 2 พลัสก็จะเข้ามาคุ้มครองในส่วนนี้ร่วมด้วย
  • คุ้มครองรถยนต์น้ำท่วม เมื่อเกิดอุทกภัยที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ประกันชั้น 2 พลัสจะเข้ามาคุ้มครองและชดเชยให้เช่นเดียวกัน
  • และยังมีความคุ้มครองในด้านอื่นๆที่ครอบคลุมเช่นเดียวกับประกันชั้น 1 เช่น อุบัติเหตุส่วนบุคคล ค่ารักษาพยาบาลประกันตัวผู้ขับขี่ ความเสียหายต่อทรัพย์สินจากอุบัติเหตุ เป็นต้น

 

การเลือกทำ ประกันรถยนต์ ชั้น 2 พลัส หรือ 2+ ถือได้ว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้ที่ต้องการการคุ้มครองที่ครอบคลุมใกล้เคียงกันกับประกันชั้น 1 ในราคาเบี้ยประกันที่ถูกกว่านั่นเองครับ

Rate this item
(0 votes)
Last modified on Friday, 26 February 2021 11:44

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.