Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

ภัยร้ายจากโรคเบาหวานรู้เท่าทันป้องกันเพื่อสุขภาพที่ดี

โรคเบาหวาน เป็นภัยร้ายต่อสุขภาพในระยะสั้นและระยะยาวอย่างที่คุณไม่ควรมองข้าม เพราะเมื่อเป็นแล้วรักษาได้ยากทีเดียว แถมจะนำไปสู่โรคร้ายอื่นๆที่จะตามมาอีกด้วย โดยเราจะมาดูกันว่าโรคเบาหวานนั้นจริงๆแล้วคืออะไรกันแน่

โรคเบาหวานคืออะไร

เบาหวาน คือ ภาวะที่ร่างกายมีระดับน้ำตาลในเลือดสูง เนื่องจากไม่อาจนำแป้ง และน้ำตาลที่บริโภคเข้าไปมาใช้ได้ เนื่องจาก ประการแรก ตับอ่อนไม่สามารถผลิตฮอร์โมนอินซูลินได้ หรือได้ไม่มากพอ โดยอินซูลินนี้มีหน้าที่ช่วยส่งผ่านน้ำตาลที่อยู่ในรูปของกลูโคสในกระแสเลือดไปสู่ระบบเนื้อเยื่อต่าง ๆ เพื่อนำไปเผาผลาญ และแปลงเป็นพลังงาน ประการที่สอง เนื้อเยื่อและอวัยวะต่าง ๆ (ไขมัน ตับ กล้ามเนื้อ ฯลฯ) จะมีภาวะดื้อต่ออินซูลิน ด้วยความผิดปกติทั้งสองประการข้างต้น

ส่งผลให้มีน้ำตาลตกค้างอยู่ในกระแสเลือดในปริมาณมาก และหากไม่มีการดูแลรักษาอย่างถูกต้องก็จะนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อนอื่น ๆ มากมาย โดยทั่วไป โรคเบาหวานแบ่งออกเป็น2 ประเภท ได้แก่

  1. เบาหวานประเภทที่หนึ่ง

ซึ่งพบค่อนข้างน้อยประมาณร้อยละ 5 ของผู้ป่วยเบาหวานไทย เบาหวานประเภทนี้เกิดจากการที่ตับอ่อนไม่สามารถสร้างอินซูลินได้เลย ผู้ป่วยจำเป็นต้องพึ่งการฉีดอินซูลินอย่างสม่ำเสมอ ไม่เช่นนั้นอาจก่อให้เกิดภาวะขาดอินซูลิน และระดับน้ำตาลในเลือดสูงมากจนกระทั่งหมดสติ และเสียชีวิตแบบเฉียบพลันได้ โรคเบาหวานประเภทที่หนึ่งมักจะพบในเด็กและวัยรุ่น มีสาเหตุส่วนใหญ่มาจากการที่ภาวะภูมิต้านทานทำลายเซลล์ที่สร้างอินซูลินในตับอ่อน นอกจากนี้ ระดับน้ำตาลที่สูงเรื้อรังจะนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อนเรื้อรังต่อไป

  1. โรคเบาหวานประเภทที่สอง

นับได้ว่าเป็นชนิดที่พบได้บ่อยคิดเป็นร้อยละ 95 ของผู้ป่วยเบาหวานไทยโดยเฉพาะในกลุ่มคนอายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป โดยโรคเบาหวานประเภทที่สองนี้ เกิดจากการที่ตับอ่อนของผู้ป่วยไม่สามารถสร้างอินซูลินให้เพียงพอ และร่างกายมีภาวะดื้ออินซูลิน มักไม่พบอาการอันตรายอย่างเฉียบพลันเหมือนแบบแรก แต่หากไม่มีการควบคุมให้ดีก็จะนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อนเรื้อรังที่เป็นอันตรายอย่างเฉียบพลันได้เช่นกัน

 

ประกันภัย Dual Careจากกรุงเทพประกันภัย

จากข้อมูลของกรมควบคุมโรค สำนักระบาดวิทยา กระทรวงสาธารณสุข พบว่าในปี 2560 มีอัตราการป่วยโรคความดันโลหิตสูง ที่มีภาวะเบาหวานร่วมรายใหม่ คิดเป็นร้อยละ 47.55 ของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงรายใหม่ ประกันภัย Dual Care จาก กรุงเทพประกันภัย ให้คุณอุ่นใจ เมื่อตรวจพบโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ครั้งแรก จ่ายชดเชยทันทีเต็มทุนประกันภัย เพียงแสดงหลักฐานทางการวินิจฉัยโรคยืนยันการเป็นโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานชนิดที่ 2 หลังจากเอาประกันภัย 120 วัน นับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรกนั่นเอง

 

โรคเบาหวานนับได้ว่าเป็นโรคร้ายที่อันตรายมากทีเดียว คุณจึงควรดูแลสุขภาพให้ดีอยู่เสมอเพื่อหลีกเลี่ยนต้นตอของการเกิดโรคไปได้หรือเลือกทำประกันภัยที่ กรุงเทพประกันภัย เพื่อรับมือและเตรียมพร้อมอย่างรอบคอบนั่นเอง

Rate this item
(0 votes)
Last modified on Friday, 26 February 2021 11:44

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.